آدرس و اطلاعات تماس

آدرس:
تهران میدان آرژانتین ، خیابان خالداسلامبولی ، خیابان یازدهم ، پلاک ۲۴
کد پستی:
۱۵۱۳۷۴۴۳۱۳
تلفن:
۳۱-۸۸۱۰۹۵۲۷
فکس:
داخلی۶
پست الکترونیکی:
info@rsb.ir


نام بسته‌ برنامه (Package Name): com.rsb
ایمیل توسعه دهنده masoud.fordevelop@gmail.com مورد تایید است