سامانه نظارت تصویری
عمده ترین فعالیت شرکت در طول فعالیت خود، جانمایی, خرید، طراحی، نصب و راه¬اندازی و سرویس و نگهداری سامانه دوربینهای مداربسته شعب ساختمانها و باجه های بانک ملت در سطح کشور بوده است. بر این اساس عملکرد شرکت به شرح ذیل می باشد:
 جانمایی:
براساس قرارداد منعقده با بانک ملت در اسفندماه سال 1388، عملیات جانمایی کلیه شعب و باجه¬های بانک شامل 2084 واحد بانکی به شرکت راهبری صنایع بهساز واگذار گردید.


خرید تجهیزات:
در مهرماه سال 1389 خرید تجهیزات مورد نیاز به منظور راه¬اندازی سامانه دوربین مدار بسته شعب و باجه¬های بانک ملت به شرکت راهبری صنایع بهساز واگذار شد.
تجهیزات مورد نیاز شامل سه نوع دوربین مداربستهSNC-CH140(دوربین نوع اول)،SNC-DH140(دوربین نوع دوم) وSNC-DH180(دوربین نوع سوم) و دستگاه ذخیره¬سازی تصاویر NSR-500بود که علیرغم مشکلات فراوانی نظیر تحریم که عملا دریافت اینگونه تجهیزات را غیرممکن می¬نمود به بهترین شکل ممکن انجام شد. فعالیتهای بازرگانی شرکت و رایزنیهای متعدد با شرکتهای معتبر در زمینه تجهیزات سامانه دوربین مداربسته منجر به انعقاد قراردادی سودآور با شرکت معتبر سونی شد که بزرگترین قرارداد سونی در خاورمیانه به حساب می¬آید. در نهایت تمامی تجهیزات مورد نیاز طی دو نوبت از شرکت سونی خاورمیانه تهیه و تحویل انبار بانک ملت گردید.طراحی:
-         طراحی غیرفعال شبکه (Passive): کلیه طراحی¬های پسیو انجام شده توسط کارشناسان واحد فنی شرکت، براساس استانداردهای انجمنANSI/TIA/EIAراه¬کارهای انجمن بین¬المللیBICSIمی¬باشد.
-         طراحی فعال شبکه (Active):کلیه طراحی¬های اکتیو انجام شده توسط کارشناسان واحد فنی شرکت، منطبق با الگوهای پیشنهادی از طرف شرکتCiscoمی¬باشد.

نصب و راه¬ اندازی:
عملیات نصب و راه¬اندازی سامانه دوربین مداربسته شعب و باجه¬های بانک ملت، شامل خرید تجهیزات پسیو مورد نیاز و کابل-کشی و نصب و راه¬اندازی دوربینها و سرورها در واحدهای بانکی مطابق استانداردهای تعیین شده بوده است. این وظیفه در مرداد ماه سال 1389 به شرکت راهبری صنایع بهساز واگذار گردید. تعداد کل شعب و باجه¬های واگذاری طی قرارداد منعقده شامل 2100 واحد بانکی بود که تا پایان خردادماه سال 91 قریب به 90% عملیات اجرایی واحدهای مذکور تکمیل گردید. همچنین عملیات تجهیز کلیه شعب بانک ملت به دوربین و سرور (عملیات اکتیو) طی قراردادی مجزا در شهریورماه سال 90 به شرکت راهبری صنایع بهساز واگذار گردید. لازم به توضیح است تا پایان خردادماه سال 91 سامانه دوربین مداربسته کلیه شعب کابل¬کشی شده به اتمام رسید.

سرویس و نگهداری: 
به منظور تضمین کیفیت تجهیزات خریداری شده و عملیات اجرایی کابل¬کشی و نصب و راه¬اندازی سامانه دوربین مداربسته، از همان ابتدای شروع فعالیت این شرکت، پشتیبانی فنی کلیه شعب و باجه¬های بانک ملت در اسفندماه سال 1388 به شرکت راهبری صنایع بهساز واگذار گردید.
این شرکت به منظور تربیت نیروی متخصص مورد نیاز خود اقدام به برگزاری دوره‌های جامع آموزش مبانی شبکه و دوربین و نصب و راه‌اندازی سرورها و پشتیبانی توسط کارشناسان واحد آموزش شرکت نموده است. در این راستا شرکت تا کنون توانسته است حدود 100 نیروی متخصص در سطح کشور تربیت نماید. علاوه بر آن این شرکت با همکاری شرکت سونی خاورمیانه توانسته است دوره¬های تخصصی آموزش نیروهای خود را بطور متمرکز برگزار نماید. برگزاری این دوره¬ها در کنار تعهد کارشناسان این شرکت سبب شده است که بیش از 90% درخواستهای بازبینی فیلم ارائه شده در سطح کشور اجابت شده و در اختیار مسئولین مربوطه قرار گیرد.