مشتریان
شرکت راهبری صنایع بهساز با نگاه تکریم به امور مشتریان سعی در ارائه بهتر خدمات بهتر به مشتریان نموده است. این شرکت با هدف بکارگیری توان و دانش خود در سایر سازمانها و شرکتها و ایجاد ارزش برای مشتریان خویش در حوزه های مختلف مشغول فعالیت می باشد.
   برخی از مشتریان این شرکت عبارتند از:
  • بانک ملت
  • زیر ساخت امن خدمات تراکنشی
  • شرکت خدمات پشتیبانی و مهندسی بهسامان ملت
  • شرکت یاس ارغوانی
  • شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت
  • موسسه اعتباری نور
  • پروژه جام ملت
  • پروژه سایت جیحون
  • و....