اخبار فن آوری
توضیحات:نرم افزار موبایل
ادامه
توضیحات:بوش و سونی از ابتدای سال ۲۰۱۷ ، طبق قراردادی که در سال گذشته میان این دو کمپانی به امضا رسید همکاری خواهند داشت. این قرارداد جهت همکاری تجاری در توسعه راهکارهای هوشمند و محصولات نظارت تصویری است.
ادامه