پسیو شبکه
با توجه به موفقیت شرکت راهبری صنایع بهساز در پروژه فروش ، نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته بانک ملت ، از سال 1391 پروژه ای تحت عنوان پسیو شبکه بانک ملت تحت نظارت شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشی آغاز گردید و تا پایان سال 1393 بیش از 200 شعبه ، باجه و ساختمان بانک پسیو گردید .
از بزرگترین پروژه های مرتبط ، می توان به کابلکشی ساختمان بانکداری شرکتی اشاره نمود.
اجرای همزمان پروژه دوربین مداربسته و پسیو شبکه بانک موجب افزایش سرعت در راه اندازی شعب جدید گردید و یکپارچگی بیشتری به شعب داد.