سامانه اعلام سرقت
در اماکن و ساختمان ها در مواقع عدم فعالیت جهت کنترل و حفاظت در برابر ورود غیر مجاز، از سیستم های اعلام سرقت استفاده می شود با توجه به خطرات مختلفی که بانک هارا تهدید میکند از جمله سرقت ،درگیری ، گروکان گیری و... استفاده از سیستم های امنیتی ضرورت پیدا می کند.
با توجه به این موضوع استفاده از سیستم های مختلف حفاظتی مانند دوربین های مدار بسته و سیستم های اعلام سرقت در دستور کار مسئولین بانک ها قرار گرفت.
شرکت راهبری صنایع بهساز طراح و مجری سیستم های امنیتی بانک ملت می باشد که از سال 1388 فعالیت خود را در این زمینه آغاز نموده و از سال 1392مسئولیت طراحی،نصب و تعمیرونگهداری سیستم های اعلام سرقت تمامی شعب  بانک ملت را عهده دار شده است.
با توجه به متفاوت بودن برند های موجود در شعب بانک های کشور ، این شرکت در نظر دارد سیستم های اعلام سرقت شعب هم   مانند سامانه نظارت تصویری، با برند استاندارد و مورد تایید مسئولین بانک یکپارچه سازی کند که این پروژه در شعب بانک ملت در حال اجراء می باشد.
این پروژه در دو بخش قابل اجراء می باشد:
الف) بخش نصب و راه اندازی سیستم اعلام سرقت برای هریک از شعب
 این بخش گسترده ترین و اصلی ترین قسمت این پروژه می باشد که خود به 5 مرحله اجرای به شرح ذیل طبقه بندی می شود:
1-     ایجاد طرح اولیه یا پلن نخست طرح سیستم اعلام سرقت شعب
2-     اجرای عملیات پسیو شامل بسترسازی مسیر کابل کشی و کابل کشی
3-     نصب و راه اندازی ادوات تجهیزات اکتیو و پسیو
4-     برنامه ریزی سیستم و پیاده سازی عملکرد
5-     ارتباط سیستم اعلام سرقت هر یک از شعب به مرکز آلارم و برنامه ریزی مرکز آلارم.
ب) بخش مرکز نمایش اعلام سرقت (مانیتورینگ)
این قسمت با توجه به نیاز های مسئولین طراحی و اجراء میگردد.